JAK PRZEKAZAĆ DLA SOT PZK ŚRODKI Z 1% OPP
Dodane przez sotpzk dnia 06 luty 2021
Odpis 1% podatku na OPP
Jak Przekazać środki z 1% od należnego podatku dla SOT PZK?
Aby przekazać 1% należnego podatku dla SOT wystarczy wpisać w odpowiednią rubrykę
PIT 28, 36. 36L, 37, 38, 39 oraz w PIT-OP - numer KRS: 0000088401.

Rozszerzona zawartość newsa
JAK PRZEKAZAĆ DLA SOT PZK ŚRODKI Z 1% OPP OD NALEŻNEGO ZA ROK 2020
A PŁACONEGO W ROKU 2021 PODATKU ?
***************************************************************

Odpis 1% podatku na OPP
Jak Przekazać środki z 1% od należnego podatku dla SOT PZK?
Aby przekazać 1% należnego podatku dla SOT wystarczy wpisać w
odpowiednią rubrykę PIT 28, 36. 36L, 37, 38, 39 oraz w PIT-OP - numer KRS: 0000088401.
Jest to numer KRS Polskiego Związku Krótkofalowców.

W najczęściej stosowanych formularzach należy zrobić to wg poniższego
zestawienia.

1. w PIT 28 poz. 175
2. w PIT 36 poz. 472.
3. w PIT 36L poz. 163.
4. w PIT 37 poz. 132.
5. w PIT 38 poz. 62.
6. w PIT 39 poz. 48.
7. w PIT-OP poz. 9

W odpowiednich rubrykach należy podać wnioskowaną kwotę. Są to pozycje:

1. w PIT 28 poz. 176.
2. w PIT 36 poz. 473.
3. w PIT 36L poz. 164.
4. w PIT 37 poz. 133.
5. w PIT 38 poz. 63.
6. w PIT 39 poz. 49.

W odpowiednich rubrykach należy podać informację o przeznaczeniu
przekazanej kwoty. Są to pozycje:

1. w PIT-28 poz. 177.
2. w PIT-36 poz. 474.
3. w PIT-36L poz. 165.
4. w PIT-37 poz. 134.
5. w PIT 38 poz. 64.
6. w PIT 39 poz. 50.
7. w PIT-OP poz. 10

W miejscach tych należy wpisać:
Sudecki Oddział Terenowy (OT-13)
Jeżeli dodatkowe środki te przeznaczamy na klub dopisujemy: Klub i wpisujemy znak klubu
Lub dopisujemy: „przemienniki” albo nic nie dopisujemy.
Po wypełnieniu tej rubryki około 60% przekazanej kwoty będzie do dyspozycji
danego klubu lub zostanie przekazane na utrzymanie przemienników.
Pozostała część pozostanie w dyspozycji PZK ( 20% ) oraz naszego Oddziału ( 20% ).

Należy również zaznaczyć kwadrat w polu pod pozycją:

1. w PIT-28 poz. 178.
2. w PIT-36 poz. 475.
3. w PIT-36L poz. 166.
4. w PIT-37 poz. 135.
5. w PIT 38 poz. 65.
6 w PIT 39 poz. 51.
7. w PIT-OP poz. 11

Zarząd prosi wszystkich o wykonanie tej prostej czynności a pozyskane środki
pozwolą nam na rozwój naszego Oddziału. Prosimy również o nakłonienie
do tego kolegów oraz znajomych spoza naszego grona.


Prezes SOT PZK
Jerzy SP6BXP


P.S.
Druk PIT-OP został wprowadzony przez Ministerstwo Finansów na użytek emerytów i rencistów.
Druczek tego PIT stanowi załącznik do niniejszej informacji.

kliknij ==> druczek PIT