sk! de SQ6GGR
Dodane przez sotpzk dnia 01 luty 2021
W dniu 2021.01.03 po długoletniej chorobie w wieku 67 lat
zmarł były członek naszego Oddziału
kol. SQ6GGR Krystian Majchrzak - zamieszkały przy ul. Jana 1 -
w Jugowie koło Nowej Rudy.
Rozszerzona zawartość newsa
W dniu 2021.01.03 po długoletniej chorobie w wieku 67 lat zmarł
były członek naszego Oddziału
kol. SQ6GGR Krystian Majchrzak - zamieszkały przy ul. Jana 1 -
w Jugowie koło Nowej Rudy.
Był członkiem i działaczem od strony technicznej miejscowego klubu "Sowiogórskiego" SP6YNR w Ludwikowicach Kłodzkich.
Pogrzeb odbył się w sobotę w dniu 9-go stycznia na miejscowym
Ludwikowickim cmentarzu.
Cześć Jego pamięci !