JAK PRZEKAZAĆ DLA SOT PZK ŚRODKI Z 1% OPP OD NALEŻNEGO ZA ROK 2019
Dodane przez sotpzk dnia 30 marzec 2020

Odpis 1% podatku na OPP. Jak Przekazać
środki z 1% od należnego podatku dla SOT PZK?

Rozszerzona zawartość newsa


JAK PRZEKAZAĆ DLA SOT PZK ŚRODKI Z 1% OPP OD NALEŻNEGO ZA ROK 2019

A PŁACONEGO W ROKU 2020 PODATKU ?


Odpis 1% podatku na OPP

Jak Przekazać środki z 1% od należnego podatku dla SOT PZK?

Aby przekazać 1% należnego podatku dla SOT wystarczy wpisać w
odpowiednią rubrykę PIT 28, 36. 36L, 37, 38, 39 oraz w PIT-OP - numer KRS: 0000088401.
Jest to numer KRS Polskiego Związku Krótkofalowców.

W najczęściej stosowanych formularzach należy zrobić to wg poniższego
zestawienia.

1. w PIT 28 poz. 138.
2. w PIT 36 poz. 440.
3. w PIT 36L poz. 146.
4. w PIT 37 poz. 132.
5. w PIT 38 poz. 62.
6. w PIT 39 poz. 48.
7. w PIT-OP poz. 9

W odpowiednich rubrykach należy podać wnioskowaną kwotę. Są to pozycje:

1. w PIT 28 poz. 139.
2. w PIT 36 poz. 441.
3. w PIT 36L poz. 147.
4. w PIT 37 poz. 133.
5. w PIT 38 poz. 63.
6. w PIT 39 poz. 49.

W odpowiednich rubrykach należy podać informację o przeznaczeniu
przekazanej kwoty.

Są to pozycje:
1. w PIT-28 poz. 140.
2. w PIT-36 poz. 442.
3. w PIT-36L poz. 148.
4. w PIT-37 poz. 134.
5. w PIT 38 poz. 64.
6. w PIT 59 poz. 50.
7. w PIT-OP poz. 10

W miejscach tych należy wpisać:

Sudecki Oddział Terenowy (OT-13)
Jeżeli dodatkowe środki te przeznaczamy na klub dopisujemy: Klub i wpisujemy znak klubu
Lub dopisujemy: „przemienniki” albo nic nie dopisujemy.

Po wypełnieniu tej rubryki około 60% przekazanej kwoty będzie do dyspozycji
danego klubu lub zostanie przekazane na utrzymanie przemienników.
Pozostała część pozostanie w dyspozycji PZK ( 20% ) oraz naszego Oddziału ( 20% ).

Należy również zaznaczyć kwadrat w polu pod pozycją:
1. w PIT-28 poz. 141.
2. w PIT-36 poz. 443.
3. w PIT-36L poz. 149.
4. w PIT-37 poz. 135.
5. w PIT 38 poz. 65.
6 w PIT 39 poz. 51.
7. w PIT-OP poz. 11

Zarząd prosi wszystkich o wykonanie tej prostej czynności a pozyskane środki
pozwolą nam na rozwój naszego Oddziału. Prosimy również o nakłonienie
do tego kolegów oraz znajomych spoza naszego grona.

Prezes SOT PZK
Jerzy SP6BXP

Poniżej pliki instrukcji i druczku PIT w formacie .docx i .pdf

Kliknij ==> Instrukcja przekazania 1%

Kliknij ==> Druczek PIT

P.S.
Druk PIT-OP został wprowadzony przez Ministerstwo Finansów w tym roku na użytek emerytów i rencistów. Druczek tego PIT stanowi załącznik do niniejszej informacji.