500 kHz!
Dodane przez sotpzk dnia 30 marzec 2020
W dniu 14.02.2020 wprowadzono poważne zmiany na transponderze wąskopasmowym QO-100.
Pasmo pracy zostało rozszerzone, mamy 500 kHz!
Rozszerzona zawartość newsa

W dniu 14.02.2020 wprowadzono poważne zmiany
na transponderze wąskopasmowym QO-100.
Pasmo pracy zostało rozszerzone, mamy 500 kHz!
Dolny beacon (PSK) odbieramy na częstotliwości 10489,500 MHz,
a górny (PSK) na 10490,0 MHz. Beacon telemetryczny został
przeniesiony na 10489,75 MHz. Pojawiła się już nowa wersja SDR
Console 3.0.21, gdzie nowa częstotliwośćbeacona BPSK jest wpisana
jako domyślna (do stabilizacji częstotliwości odbioru.