KOMUNIKAT ZARZĄDU SOT PZK z 22 pażdziernika 2019 r.
Dodane przez sotpzk dnia 24 październik 2019
Dnia 19 pażdziernika 2019 r. odbyło się w lokalu na Górze Szybowcowej
w Jeżowie Sudeckim Nadzwyczajne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
OT-13 PZK.
Zebranie odbyło się w drugim terminie t.j. o godz.. 10:30.
Rozszerzona zawartość newsa


KOMUNIKAT ZARZĄDU SOT PZK z 22 pażdziernika 2019 r.


1.Dnia 19 pażdziernika 2019 r. odbyło się w lokalu na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim Nadzwyczajne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OT-13 PZK. Zebranie odbyło się w drugim terminie t.j. o godz.. 10:30. Obecnych było 15 członków naszego Oddziału oraz 4 gości.

Zebranie poświęcone było wyborowi nowego Zarządu SOT PZK oraz Delegata SOT na Krajowy Zjazd Delegatów PZK.

Wybór nowego Zarządu SOT PZK okazał się konieczny w związku z utratą lub rezygnacją z funkcji dwóch ważnych osób funkcyjnych (Skarbnika i Sekretarza).

Z kolei wybór nowego Delegata został podyktowany poleceniem Zarządu Głównego PZK.
Po wyborze Przewodniczącego Walnego Zebrania (kol. Dionizy SP6IEQ) oraz wszelkich komisji wystąpił dotychczasowy Prezes SOT PZK kol. Jerzy SP6BXP. Przedstawił on Sprawozdanie z pracy Zarządu od ostatniego Walnego Zebrania do dnia dzisiejszego.

Sprawozdanie to zostało przyjęte czego dowodem było udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
W dalszej części zebrania dokonano stosownych wyborów, w wyniku których wyłoniono Zarząd SOT PZK w składzie

ZARZĄD:
1. Prezes Zarządu…………………………………………..……..….Jerzy Syrek SP6BXP
2. V-ce Prezes/Sekretarz…………………………………...……Wiesław Gliński SP6FXF
3. V-ce Prezes/Skarbnik………………………………..……..……..…Jan Galus SP6TGI

oraz Delegata na KZD PZK

DELEGAT SOT PZK:
Dionizy Studziński……………………………….……………………..…………SP6IEQ
.
Inne sprawy:

1.Do chwili obecnej dysponowaliśmy bezpłatną skrytką pocztową (nr 104).
Teraz Poczta Polska żąda opłaty rocznej w kwocie 90 zł.
Ponieważ wykorzystanie skrytki przez SOT PZK było znikome postanowiliśmy zrezygnować z niej żeby nie generować zbędnych kosztów.

Całą korespondencję należy kierować na adres:
Sudecki Oddział Terenowy PZK, ul. Zielona 8, 58-400 Kamienna Góra lub mailowo: ot13@pzk.org.pl.

2.Jest nas coraz mniej. Poniżej dane z lat ubiegłych i dziś:
Stan członków SOT PZK.

- członkowie indywidualni:
a. 31-12- 2016 - 132 członków
b. 31-12 -2017 - 112 członków
c. 31-12-2018 - 111 członków
d. 30-09-2019 - 88 członków
Poza tym średnia wieku naszych kolegów ciągle zwyżkuje – niestety.

Komunikat sporządził:
Jerzy SP6BXP